BEESELECTIVE HET PROJECT IN VOGELVLUCHT
Dit projectplan beschrijft een project met een loopduur van drie jaar. Het beoogt behoud van diversiteit binnen bijenrassen en verbeterde bijengezondheid, in het bijzonder resistentie tegen Varroa. Gecontroleerde paring door kunstmatige inseminatie is daarvoor een vereiste. Het project is een initiatief van vertegenwoordigers van Buckfast, Carnica en de zwarte of donkere bij. 
Initiatiefnemers
De initiatiefnemers achten projectfinanciering voor drie jaar nodig om kunstmatige inseminatie op voldoende schaal van de grond te krijgen. Financiering wordt aangevraagd bij de NBV, Imkers Nederland, BBV, VCI en ’t Landras. Onderdeel van het projectplan is een tijdsplanning en een begroting waarin de gevraagde financiële bijdrage van de verschillende financiers is gespecificeerd. Verwacht wordt dat na die drie jaar er voldoende draagvlak is om vervolgens zonder projectfinanciering voort te kunnen gaan.