BEESELECTIVE HET PROJECT IN VOGELVLUCHT
Dit projectplan beschrijft een project met een loopduur van drie jaar. Het beoogt behoud van diversiteit binnen bijenrassen en verbeterde bijengezondheid, in het bijzonder resistentie tegen Varroa. Gecontroleerde paring door kunstmatige inseminatie is daarvoor een vereiste. Het project is een initiatief van vertegenwoordigers van Buckfast, Carnica en de Inheemse donkere bij.
Initiatiefnemers
De initiatiefnemers achtten projectfinanciering voor drie jaar nodig om kunstmatige inseminatie op voldoende schaal van de grond te krijgen. Er is financiering verschaft door de NBV, Imkers Nederland, BBV, VCI en ’t Landras/DDB. Verwacht wordt dat na die drie jaar er voldoende draagvlak is om vervolgens zonder projectfinanciering voort te kunnen gaan.
Voor de aanschaf van apparatuur is aanvullende financiering ontvangen van de Triodos Foundation en van de Rabobank Gooi en Vechtstreek.
Jaarverslag 2023 Pdf
PDF – 214,1 KB 25 downloads