Stichting BeeSelective is een feit!

De stichting is 10 maart 2023 officieel via de notaris opgericht en ingeschreven bij de KvK.

Een feestelijk moment om met elkaar te vieren. 

Wilt u dit initiatief ondersteunen dan horen we dit natuurlijk graag.

De doelstellingen van de stichting met ANBI verklaring zijn:

 _________________________________________________________________
1. De stichting heeft ten doel:____________________________________________________
a. het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en technologie op het gebied van ____
teelt/veredeling, selectie en instandhouding van honingbijrassen en -varianten aan___
een breed publiek ofwel alle imkers in Nederland; _____________________________
b. het organiseren, faciliteren en bemensen van landelijke inseminatiedagen voor de ___
honingbij rassen/varianten die in Nederland in gebruik zijn (onder andere Buckfast, __
Carnica en Mellifera);

____________________________________________________
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste _
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ________________________
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel ___
uitmaken van organen van de stichting. __________________________________________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stimuleren, _________
coördineren, (co)financieren, faciliteren en uitvoeren van teelt- en selectieprogramma’s___
voor honingbijen in de brede zin op het gebied van rasverbetering en instandhouding. De__
activiteiten vinden bij voorkeur plaats in nauwe samenwerking met de in Nederland ______
bekende bijenrasorganisaties, imkerverenigingen, overkoepelende imkerorganisaties en __
onderzoeksinstituten. De stichting bevordert daarenboven de verspreiding van kennis op__
het gebied van de erfelijke verbetering of instandhouding van honingbijen.

_____________
3. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het ___
maken van winst.____________________________________________________________

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.